حضور گروه راهکار اندیشان تجارت شهریار در اولین نمایشگاه تجارت، اقتصاد و انرژی های نو

اولین نمایشگاه تجارت، اقتصاد و انرژی های نو با حضور شرکت های معتبر و فعال در حوزه های مختلف تجارت در شهر فردوسیه شهرستان شهریار برگزار گردید. این نمایشگاه با هدف آشنایی با فعالیت های شرکت های فعال شهرستان در حوزه های کشاورزی، عمرانی، IT و ... گشایش یافت که در طی آن گروه راهکار اندیشان تجارت شهریار با معرفی اولین استارتاپ خود در ...